Maahanmuuttaja tarkoittaa Suomeen muuttanutta ulkomaalaista henkilöä. Maahanmuuttajat ovat ryhmänä Suomessa etninen vähemmistö. Vuonna 2017 heitä oli Suomessa n. 370 000. Maahanmuuttajia on saapunut Suomeen tasaisesti 90-luvulta asti, kuitenkin erityisen suuria määriä on tullut vuosina 2013 ja 2015.

Maahanmuutto 2000-luvulla

Suomi kuuluu Euroopan unioniin ja sen mukana on sitoutunut Schengen-sopimukseen. Schengen sopimus takaa kaikille Euroopan sisällä vapaan liikkuvuuden, ja näin helpottaa maahanmuuttoa Suomeen. Suomessa on myös tehty myös erilaisia lakeja, helpottamaan maahanmuuttoa.

Kuitenkiin nykyisin suurin osa maahanmuuttajista muuttaa Suomeen elintason ja/tai ihmissuhteiden takia, aiemmin pääsyy on ollut esimerkiksi oma turvallisuus. Suomen Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 32% haki oleskelulupaa perhesiteiden takia, työ oli n. 30% syy maahanmuutolle. Muita syitä ovat mm. Suomessa opiskelu. Maahanmuuttajat ovatkin tärkeä vara Suomen taloudessa.

Maahanmuutto ja talous

Kansainvälisten taloustutkimusten mukaan Suomi on hyötynyt muiden Euroopan maiden lisäksi merkittävästi maahanmuutosta viimeisen 30 vuoden aikana. Maahanmuutolla on kustannuksia, mutta kotoutustoimet maksavat itsensä takaisin jo 3-7 vuoden kuluessa, suurin osa maahanmuuttajista on parhaassa työiässä. Parhaimmillaan jopa 90% maahanmuuttajista on saatu Suomessa työelämään mukaan.

Täytyy kuitenkin muistaa, että Suomi maksaa lähes suurimpia sosiaalitukia koko maailmassa. Vuonna 2010 Kelan etuudet ja tuet maahanmuuttajille maksoivatkin n. 110 miljoonaa euroa. Kotouttaminen onkin tästä syystä erityisen onnistunutta, sillä se on pääasiassa maksanut itsensä takaisin.

Maahanmuuttajien työllistymisessä on kuitenkin esteitä, kuten se etteivät turvapaikanhakijat saa tehdä palkkatöitä ensimmäisinä kolmena kuukautena. Esimerkiksi irakilaiset eivät halua ottaa vastaan sosiaaliturvaa, mutteivat voi tehdä töitä.

Rasismi ja vihapuhe on kasvava ongelma Suomessa

Vuosikymmenten aikana maahanmuuttajat ovat kokeneet Suomessa paljon rasismia. Tämä ilmenee sillä, että prosentuaalisesti maahanmuuttajia on Suomessa vähän verrattuna kantasuomalaisiin.

Rasismille on myös monia syitä, kuten kateus tai tuntemattomien ilmiöiden pelko. Vuonna 2007 tehdyn kyselyn mukaan suhtautuminen maahanmuuttajiin on kuitenkin muuttunut myönteisemmäksi. Kyselyn mukaan 38 prosenttia halusi lisätä maahanmuuttajia, 25 prosenttia vähentää ja loput olivat neutraaleja. Suomessa erilaiset äärioikeistolaiset ja rasistiset järjestöt ovat kuitenkin lisänneet rasismia.

Suomalaisessa politiikassa myös maahanmuuttovastaiset poliittiset puolueet, kuten perussuomalaiset ovat yrittäneet pienentää esimerkiksi pakolaiskiintiötä. Rasistiset viharikokset ovat kuitenkin lisääntyneet viime vuosina, Suomen poliisin mukaan vuonna 2018 väkivaltarikoksista jopa 34 prosenttia perustui rasistiseen motiiviin. Suurimmassa osassa viharikoksia, niiden tekijä oli kantasuomalainen.

Tulevaisuus

Maahanmuuttajien tärkeys kasvaa koko ajan. Suomessa syntyvyys on ollut jo useita vuosia jyrkässä laskussa, maahanmuuttajat ovat siis oiva apu työntekijäpulaan ja myös syntyvyyden laskuun. Suomen väestöstä on nykyisin lähes 15 prosenttia ulkomaalaistaustaisia. Määrän arvioidaan olevan jopa 50 prosenttia vuonna 2050.

Maahanmuuttajat ovat Suomelle ja Euroopalle elintärkeä vara, niin taloudessa, kuin myös syntyvyydessä. Suomen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi lehtihaastattelussa, että Suomi aikoo panostaa jatkossa maahanmuuttajien hyvinvointiin.

Syntyvyys on hänen mukaansa saatava nousuun, maahanmuuttajat ovat tehokas keino tähän. Erityisesti aiotaan käyttää rahaa kotoutuksen parantamiseen. Sen tarkoituksena on taata mahdollisimman hyvä integroituminen maahanmuuttajille suomalaiseen yhteiskuntaan.

Erilaisia palveluita kotouttamisen avuksi ovat esimerkiksi Kelan neuvonta. Muita palveluita ovat yksityishenkilöiden ja verovaroin järjestettävät erilaiset kerhot maahanmuuttajille. Jokaiselle maahan tulevalle turvapaikanhakijalle ja maahanmuuttajalle tehdäänkin ensin kotoutumissuunnitelma TE-toimiston toimesta.